apsorbirati


apsorbirati
occlude
* * *
• absorption
• absorb
• assimilate

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • apsorbirati — apsorbírati (što) dv. <prez. apsòrbīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. apsòrbīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. kem. fiz. zadržati/zadržavati u cjelini, bez odraza i prenošenja, ono što je uvučeno, usisano (o tvarima),… …   Hrvatski jezični portal

 • apsorbírati — (što) dv. 〈prez. apsòrbīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. apsòrbīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}kem. fiz. zadržati/zadržavati u cjelini, bez odraza i prenošenja, ono što je uvučeno, usisano (o tvarima), uvući/uvlačiti što u sebe,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • apsorbiran — apsòrbīrān prid. DEFINICIJA 1. <prid. trp.>, v. apsorbirati 2. <odr. ī> koji je upijen, usisan [apsorbirana doza]; prihvaćen, zaokupljen čim ETIMOLOGIJA vidi apsorbirati …   Hrvatski jezični portal

 • ùsisati — (što) svrš. 〈prez. ùsišēm, pril. pr. āvši, prid. trp. ùsisān〉 sisanjem, upijanjem, uvlačenjem (zraka, tekućine i sl.) unijeti, uvući u sebe; apsorbirati ⃞ {{001f}}∼ s majčinim mlijekom primiti, steći što od najmanjih nogu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • sorpcija — sòrpcija ž DEFINICIJA kem. međusobno inkorporiranje tvari, upijanje, prianjanje tvari jedne uz drugu ETIMOLOGIJA v. apsorbirati i v. adsorbirati …   Hrvatski jezični portal

 • apsorbent — apsòrbent m <G mn nātā> DEFINICIJA tvar koja apsorbira, u kojoj se apsorbira ETIMOLOGIJA vidi apsorbirati …   Hrvatski jezični portal

 • apsorbat — apsòrbāt m <G apsorbáta> DEFINICIJA tvar koja se pri apsorpciji apsorbira ETIMOLOGIJA vidi apsorbirati …   Hrvatski jezični portal

 • apsorpcija — apsòrpcija ž DEFINICIJA 1. upijanje, uzimanje (u sebe) [apsorpcija svjetlosti; apsorpcija zvuka; apsorpcija lijekova; apsorpcija hrane], usp. adsorpcija 2. fiz. a. djelovanje energije ili tvari koja bez refleksije ili emisije prodire u drugu tvar …   Hrvatski jezični portal

 • apsorber — apsòrbēr m <G apsorbéra> DEFINICIJA fiz. tijelo koje se stavlja na put zračenju kako bi ga potpuno ili djelomično apsorbiralo [bakreni apsorber] ETIMOLOGIJA vidi apsorbirati …   Hrvatski jezični portal

 • apsorpcijski — apsòrpcijskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na apsorpciju SINTAGMA apsorpcijski spektri fiz. prikaz količine elektromagnetskog zračenja koje apsorbira neka tvar u ovisnosti o valnoj dužini; karakteristični su za mnoge kemijske supstancije… …   Hrvatski jezični portal

 • usisati — ùsisati (što) svrš. <prez. ùsišēm, pril. pr. āvši, prid. trp. ùsisān> DEFINICIJA sisanjem, upijanjem, uvlačenjem (zraka, tekućine i sl.) unijeti, uvući u sebe; apsorbirati FRAZEOLOGIJA usisati s majčinim mlijekom primiti, steći što od… …   Hrvatski jezični portal